02

Tilføje en custom javascript-fil

Denne funktion tilføjer link til en javascript-fil head-tag. Kan evt. bruges til styling og jquery DOM ændringer. Sættes i child theme functions.php

function add_customjs() {
   wp_enqueue_script( 'customjs', get_stylesheet_directory_uri().'/js/custom.js', array('jquery'), 2, true );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'add_customjs', 100 );

01